Varför Ole’s?

Ole’s är ett familjeföretag som fokuserar på det som är viktigt. Våra biffar och kebab är resultatet av råvaror av hög kvalitet, stark yrkeskunskap och äkta passion.

Scrolla ner för att läsa mer om hur vi gör för att säkerställa den höga och jämna kvaliteten på våra köttprodukter.

Råvarornas ursprung har betydelse

Största delen av köttet får vi från lokala familjegårdar i Österbotten, nära vår fabrik.

Endast de bästa styckningsdelarna

De noggrant utvalda styckningsdelarna ger produkterna rätt fetthalt och utsökt smak.

Råvarukontroll

Vi kontrollerar fetthalten i varje köttparti för att garantera att de uppfyller slutproduktens krav.

Modern och trygg produktion

Moderna utrymmen och produktionsmetoder bidrar till att hålla en hög kvalité ända från malning till frysning och packning.

Yrkeskunnig personal

Vår personal har lång erfarenhet och yrkesutbildning.

kvalitetskontroller

Våra kvalitetskontroller sträcker sig genom hela tillverkningskedjan, från råvaruanskaffningen till leveransen av de färdiga produkterna. Vår verksamhet står under tillsyn av Evira och uppfyller alla gällande EU-direktiv.