Vår historia

1976 - 2000

Ursprung

Vår grundare Ole jobbar på köttföretaget Snellman. Där är han bl.a. involverade med den första industriella produktionen av kebab i Finland.

2000

Början

Ole grundar ett eget företag. TIllsammans med sitt team fortsätter han utvecklingen och produktionen av kebabprodukter.

2000 - 2015

Tillväxt

Ole’s blir snabbt en av de ledande företagen i branschen. Sortimentet utökas med hamburgerbiffar och en ny fabrik blir färdig år 2015.

2019

Ny generation

Efter mer än 40 år inom köttindustrin går Ole i pension. Hans son Joel tar över som vd.

2021

Framtid

Ole’s är ett växande familjeföretag. En ny serie med växtbaserade produkter lanseras under varumärket Tasty.

Bekanta dig med
våra produkter

Oles Fast Food

Bärholmsvägen 13,
68870 Edsevö
Tel: (06) 7888 050
info@oles.fi

Policy

Sekretess
Oiva-rapport


Följ

Instagram
Facebook
Twitter


© 2022. Ole's.

©2022. Ole's.

Oles Fast Food
Bärholmsvägen 13,
68870 Edsevö
Tel: (06) 7888 050
info@oles.fi

©2022. Ole's.

Oles Fast Food
Bärholmsvägen 13,
68870 Edsevö
Tel: (06) 7888 050
info@oles.fi